koop tickets online

Inschrijven

Alle spelertjes geboren in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 kunnen zich inschrijven.  Om organisatorische redenen (en om kwaliteit te kunnen garanderen) zijn de plaatsen per leeftijd uiteraard beperkt.

Inschrijven kan door te mailen, in ieder geval vóór 15/08/2022 en mits de op het ogenblik van inschrijving nog beschikbare plaatsen, naar groenebron@cerclebrugge.be, met opgave van naam, voornaam, domicilieadres en de geboortedatum van uw kind.

Wat U7/U8 betreft (°2016 - °2015) dient tevens te worden verduidelijkt of gekozen wordt voor 1 of 2 trainingsmoment(en).  In geval van 1 trainingsmoment dient gekozen te worden voor training op zaterdagvoormiddag of voor maandagavond.

De betaling dient te gebeuren onmiddellijk na de formele aanvaarding van de inschrijving.  De inschrijving is pas definitief na de aanvaarding én ontvangst van de betaling.

Betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de bankrekening BE20 0019 0958 6456 van de VZW K.S.V. CERCLE BRUGGE, Olympialaan 74, 8200 BRUGGE, met als mededeling :  ”Lidgeld 2022-2023 – Familie- en voornaam speler – Voetbalschool - °……, (naargelang) zaterdag & maandag, zaterdag, maandag“.

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds vrijblijvend worden ingewonnen bij PARTON Rik, verantwoordelijke van 'De Groene Bron' (0477/25.29.89).

Opmerking 

  • (*) na ontvangst van het inschrijvingsgeld kunnen vader en/of moeder (na verloop van 4 werkdagen) aan de Dienst Kaartenverkoop op CERCLE elk een abonnement aanschaffen voor de thuiswedstrijden van de A-ploeg van CERCLE BRUGGE in Eerste Klasse A m.b.t. het Seizoen 2022-2023 voor een Tribune en Vak naar keuze (naargelang beschikbaarheid), elk met een korting van maar liefst 30% op de officiële abonnementsprijs ;  (indien vader en/of moeder intussentijd reeds een abonnement zou hebben aangeschaft, dan verkrijgt hij en/of zij, mits persoonlijke aanbieding aan de Dienst Kaartenverkoop op CERCLE, een kortingsvoucher ten belope van de tegenwaarde van 30% van de aankoopprijs van zijn of haar abonnement, om te spenderen in de CERCLE-shop gedurende het Seizoen 2022-2023).
  • (**) sowieso kan dit uiteraard slechts worden bekomen na ontvangst van het integrale inschrijvingsgeld.