koop tickets online

Schoolattesten

De school vraagt meestal een attest indien de speler vrijstelling vraagt van bepaalde lesuren teneinde tijdig aanwezig te kunnen zijn op training of wedstrijd. Deze attesten worden steeds opgevraagd aan de A-TVJO Diederiek Vermeersch.

diederiek.vermeersch@cerclebrugge.be