koop tickets online

Studiebegeleiding

Zelfs wie later profvoetballer wordt, moet een vangnet hebben in de vorm van een diploma. Het is onze taak om alle jeugdspelers van K.S.V. Cercle Brugge zo goed mogelijk te begeleiden en erop toe te zien dat hun schoolproject naar best vermogen wordt afgewerkt. Cognitief slim of wat minder slim, doet er niet toe. Het gaat erom dat de Jeugdacademie op alle vlakken van de opleiding het maximum uit iedere jongere haalt. We streven ernaar dat ook de jongeren die hier jaren zijn opgeleid, maar toch het A-elftal niet halen, de Vereniging met opgeheven hoofd kunnen verlaten, én…met een diploma.

Het is daarom noodzakelijk dat er een goede communicatie is tussen school, spelers, ouders en de studiebegeleider. Als de lijnen kort zijn, worden problemen of moeilijkheden het snelst opgelost. Goede resultaten op school hebben een positieve weerslag op de voetbalontwikkeling en vice versa. Timemanagement en studieplanning zijn belangrijk om sport en studie op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen combineren, en daarom is voortdurend overleg en een nauw contact met scholen in het geval van problemen belangrijk. Samen kunnen we ernaar streven om minstens een diploma secundair onderwijs te behalen en vroegtijdig schoolverlaten te vermijden. Het kan en mag niet dat een leerling kiest voor een studierichting onder zijn capaciteiten ten voordele van het voetbal. Meestal zijn scholen bereid bepaalde privileges (bv. voortijdig de lessen verlaten om tijdig op training te kunnen zijn) toe te kennen, op voorwaarde dat de jongere blijk geeft van een positieve (leer)attitude.

Binnen het takenpakket van dhr. Diederiek Vermeersch, Coördinator Sociaal-Maatschappelijke Begeleiding bij de Jeugdacademie van K.S.V. Cercle Brugge, valt ook de studiebegeleiding. Hij zal meehelpen om de combinatie van topsport, wat dagelijks trainen bij Elitejeugd 1 is, en studies, mogelijk te maken. Zijn engagement ligt erin te zorgen voor een perfecte omkadering waar de combinatie school & voetbal mogelijk is. Dhr. Vermeersch is te bereiken op diederiek.vermeersch@cerclebrugge.be

Binnenkort moet iedere jeugdspeler van de U13 tot en met de U18 doorgeven in welke school hij studeert, in welk jaar en welke richting hij volgt. Daarop wordt elke school gecontacteerd waarbij we als Vereniging aangeven open te staan voor een samenwerking indien nodig. We zullen nooit zelf rapporten opvragen bij scholen, of vragen om info die bij de persoonlijke levenssfeer van de jongere hoort. Een slecht rapport zal bijvoorbeeld nooit leiden tot niet mogen meespelen. Enkel als de school of een speler/ouder ons contacteert en vraagt om samen een probleem aan te pakken, zullen we, in samenspraak met alle partijen, op een constructieve manier de situatie proberen om te buigen.

De examenperiode in december en maart geniet alle prioriteit. Het aantal trainingen tijdens de examenperiode wordt gereduceerd zodat onze spelers zich in die periode volop aan hun studies kunnen wijden zonder een training te missen. Uiteraard blijft de mogelijkheid om op Cercle Brugge te studeren bestaan, waarbij de jeugdspeler gratis de wifi van de Groene Bron kan gebruiken.

Iedereen kan voetballen en studeren, maar iedereen kan, mits veel oefening, daarin nog véél vaardiger worden als hij daartoe de kans krijgt én die kans ook grijpt.