koop tickets online

Aanspreekpunten persoonlijke integriteit (API)

De Jeugdacademie van K.S.V. Cercle Brugge verbindt er zich toe dat al haar spelers en medewerkers hun passie kunnen uitoefenen op een veilige manier en zonder dat hun lichamelijke en psychische integriteit in gevaar komt. Elke jeugdtrainer/begeleider ondertekende een charter waarbij hij de belangrijkste waarden rond gelijkheid en persoonlijke levenssfeer van de jongere onderschrijft.

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt en uiteraard is die grens subjectief. Wat voor de een grensoverschrijdend is, is dat voor de ander niet; wat iemand beschouwt als humor, kan heel kwetsend zijn voor de andere. Enkel de jongere/begeleider zelf voelt dus wanneer zijn grens overschreden is. Je limieten worden daarenboven ook voor een stuk cultureel en maatschappelijk bepaald. Elke grens is dus persoonlijk en daarom is duidelijke communicatie en vroege detectie heel belangrijk om misverstanden of escalatie te vermijden.

Bij K.S.V. Cercle Brugge is de API John Fiers. De API is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt, bekleedt een neutrale positie, biedt een luisterend oor, geeft raad, werkt volgens een voorgeschreven handelingsplan (dat duidelijk stelt wat er dient te gebeuren bij een vermoeden of een onthulling), zoekt samen met de betrokkenen een oplossing en verwijst, indien nodig, door naar gespecialiseerde professionele hulp. De API zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Hebt u of uw kind een probleem en wilt u hierover spreken ? Stuur gerust een mailtje naar: john.fiers@cerclebrugge.be