koop tickets online

Milieu

Cercle is en blijft een GROENE Vereniging, en dus rekent de Jeugdacademie op de medewerking van eenieder opdat de ganse Cercle-site, en in het bijzonder de Jeugdsite, steeds ‘zwerfvuil’ vrij is!

Er zijn voldoende vuilbakken aanwezig waarin afval kan worden gedeponeerd. Als je toch ‘zwerfvuil’ opmerkt, raap het op en deponeer het in de dichtstbijzijnde vuilbak. Als er geen vuilbak in de onmiddellijke nabijheid voorhanden is, wees dan zo respectvol om jouw afval (hoe klein ook) bij te houden totdat je het in een vuilbak kan deponeren. Een propere site maakt het voor éénieder aangenamer!

Op die manier wordt meteen ook vermeden dat zwerfvuil op de voetbalterreinen terecht komt!