koop tickets online

De Jeugdacademie streeft ook naar een goede verstandhouding met de ouders van de jeugdspelers. De taak van het Oudercomité bestaat vooral uit het geven van ondersteuning bij evenementen, georganiseerd door het Jeugdmanagement, maar ook als hefboom tussen de ouders en het Jeugdmanagement. Periodiek wordt een overlegmoment met de TVJO voorzien waarbij eventuele voorstellen of opmerkingen van alle ouders besproken worden. Het oudercomité bestaat uit volgende personen:

Voorzitter: Mario Baert

Ondervoorzitter: Peter Deldaele

Leden: Bart Puype, Behaeghe Koen, Mark Loeys, Stefaan Pattyn, De Poortere Dirk

Ouders die wensen deel uit te maken van het oudercomité kunnen contact opnemen met Mario Baert of Peter Deldaele.